top of page

Moja historia

Ekstrawertyczka z dużą skłonnością do poszukiwania stymulacji, wykazująca tendencje do dominowania w kontaktach społecznych. Życiowo aktywna i pełna wigoru optymistka. Wykazuje intelektualną ciekawość i wrażliwość estetyczną. Bywa niekonwencjonalna i ma niezwykłą lekkość do kwestionowania autorytetów           i wyrażania niezależnych sądów oraz opinii - brzmi dobrze, ale niekoniecznie ułatwia osiąganie sukcesów zawodowych i relacje z mocodawcami. 


Z uwagi  na  moje cechy osobowości  i     temperament nieustannie     lokowałam się       w sytuacjach kryzysowych  przez ostatnie 20 lat mojej kariery zawodowej, kiedy piastowałam najwyższe stanowiska menadżerskie. 


Konflikty, dyskryminacje, utrudnianie awansu, mobbing, wypalenie zawodowe, kryzys tożsamości i wreszcie kryzys przełomu życia, z którym poradziłam sobie jednocześnie zdobywając wiedzę i kompetencje Coacha/Mentora Kryzysowego.   

Psychologia jest moją pasją od zawsze a certyfikat Coacha/Mentora Kryzysowego pozwolił mi uczynić z niej życiową misję: pomagać osobom aktywnym zawodowo pokonywać trudności i usuwać ograniczenia w wykorzystaniu własnego potencjału do realizacji życiowych celów i odnoszenia sukcesów.


Jednym z najważniejszych naszych życiowych celów są dzieci. Jakże często rola rodzica nas zaskakuje, paraliżuje i prowadzi do kryzysu całej rodziny. Możemy to zmienić, nasze dzieci nie muszą być wychowywane w nurcie z lat sześćdziesiątych, tj. kary i nagrody, posłuszeństwo ponad wszystko. Możemy wzrastać i rozwijać się razem z dziećmi, zapewniając całej rodzinie empatię, miłość i szacunek. Spełnienie w roli rodzica przekłada się na inne relacje w naszym życiu, w tym relację z sobą samym.


Moje serce należy dziś do Steven C. Hayes i terapii ACT, której uczę się z pasją i zaangażowaniem.

White boardroom
O mnie: O mnie
bottom of page