top of page

Certyfikaty

Praca z ciałem w psychoterapii traumy.

Sabina Sadecka

Psychoterapia pacjenta z borderline.

dr hab. n.społ. Anna Zajenkowska

Praca z dorosłymi pacjentami w spektrum autyzmu.

Kamil Dante Lucci

Pacjent z wysokim poziomem narcyzmu wrażliwego.

Katarzyna Czajkowska-Łukasiewicz

Certyfikaty: List

Coach Mentor Kryzysowy

Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu

Regulacja emocjonalna z użyciem ACT i CBS

dr Konrad Ambroziak

DBT w samookaleczeniach nastolatków

Sheri Van Dijk

Pożegnaj wagę z ACT

Joseph Ciarrochi

Certyfikaty: List

Rozwój psychoseksualny i jego zaburzenia

Izabela Jąderek

Trauma relacyjna u dzieci i nastolatków

Tomasz Bilicki

Elastyczność psychologiczna z matrycą ACT

Benjamin Schoendorf

Skuteczny terapeuta osoby uzależnionej

dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska

Certyfikaty: List

Brak sensu w życiu. Logoterapia

Jakub Mikołajczak

Stłumiona złośc na rodziców u dorosłych pacjentów.

dr Agnieszka Kozak

Pacjent, który pracuje za dużo.

Maria Rotkiel

Anankastyczne zaburzenie osobowości metodą Terapii Schematu.

Aleksandra Defranc

Certyfikaty: List

Emocje w trudnych sytuacjach życiowych. Podstawy RTZ

Joanna Zapała

Praca z pacjentem, który doświadczył wykorzystywania seksualnego.

Izabela Barton-Smoczyńska

Trauma ukryta - jak ją diagnozowac

prof. dr hab. Katarzyna Schier

Psychoterapia oparta na analizie funkcjonalnej. FAP

Matthew Skinta, PhD, ABPP

Certyfikaty: List
Certyfikaty: List

Trener Umiejętności Społecznych

Studium Psychologiczne

Trener Umiejętności Społecznych dzieci i osób dorosłych z ASD

Studium Psychologiczne

Skuteczny Terapeuta dla dorosłych z ADHD

prof. Tomasz Hanć

Jak pomagać dzieciom z zaburzeniami lękowymi pracując tylko z rodzicami

Agata Rakfalska-Vallicelli

Zaburzenia dysocjacyjne po traumie

dr Agnieszka Widera-Wysoczańska

Jak pracować z dziećmi i młodzieżą z OCD.

Iwona Popielarz

Nowe trendy w pracy z osobami uzależnionymi.

dr n.hum. Tomasz Głowik

Jak pracować z pacjentem z narcystycznym zaburzeniem osobowości?

Katarzyna Czajkowska-Łukasiewicz

Certyfikaty: List

Pacjenci z natręctwami

dr n.med. Maciej Żerdziński

Relacje interpersonalne w terapii ACT

Sheri Turrell

Analiza Skryptów Międzypokoleniowych w pracy z parą

Magdalena Sękowska

Pacjent po tragicznym wydarzeniu - trauma pierwszego typu

Izabela Barton-Smoczyńska

Certyfikaty: List
bottom of page